SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Görev Tanımları

ADI- SOYADI

UNVANI

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARIİ

KİME BAĞLI

GÖREVDE OLMADIĞI ZAMAN YERİNİ ALACAK PERSONEL

Prof. Dr. Ahmet KAVAS

Dekan Vekili

Rektör tarafından belirlenen görevleri yapmak ve sonuçları hakkında Rektöre bilgi vermek.

Rektör

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Murat TAŞDEMİR

Dekan Yardımcısı

Dekan tarafından belirlenen görevleri yapmak ve sonuçları hakkında Dekana bilgi vermek.

Dekan

Mevcut Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAM

Dekan Yardımcısı

Dekan tarafından belirlenen görevleri yapmak ve sonuçları hakkında Dekana bilgi vermek. 

Dekan

Mevcut Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

İktisat Bölümü Başkanı

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. 

Dekan

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Faruk BAL

İktisat Bölümü Başkanı Yardımcısı

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinde ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasında Bölüm Başkanına yardımcı olur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Bölüm Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Lutfullah KARAMAN

Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. 

Dekan

Bölümü Başkanı Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ELİK

Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Yardımcısı

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinde ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasında Bölüm Başkanına yardımcı olur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Bölüm Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Özlem YÜCEL

Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Yardımcısı

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinde ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasında Bölüm Başkanına yardımcı olur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Bölüm Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. 

Dekan

Bölümü Başkanı Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Yardımcısı

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinde ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasında Bölüm Başkanına yardımcı olur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Bölüm Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Burcu TAŞKIN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Yardımcısı

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinde ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasında Bölüm Başkanına yardımcı olur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Bölüm Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Erol MUZIR

İşletme Bölümü Başkan V.

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. 

Dekan

Mevcut Bölüm Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fatih SARIOĞLU

Maliye Bölümü Başkanı

Bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. 

Dekan

Mevcut Bölüm Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H.Neşe ERİM

İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı 

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Murat TAŞDEMİR

İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı 

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

İktisadi Gelişme ve Ulus. İktisat

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Lutfullah KARAMAN

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Hüseyin BİLGİN

Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet KAVAS

Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Özlem YÜCEL

Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ASLAN

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

Hukuk Bilimleri Bilimler Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

Kamu Politikaları Anabilim Dalı Başkanı V.

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Tarkan OKTAY

Mahalli İdareler ve Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. İdil TUNÇER KILAVUZ

Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih YİĞİT

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Erol MUZIR

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı 

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Erol MUZIR

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkan V.

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Dursun YENER

Üretim Yönetimi Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm Başkanı

Mevcut Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Funda ATICI

Fakülte Sekreteri

İdari birimlerin düzen içinde çalışmasını sağlamak. 

Akademik ve idari personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirerek ve gerekeni yapmak. 

Satın alma ile ilgili evrakları ve yazışmalarını kontrol etmek. 

Demirbaş ve diğer malzemenin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre ambara, kullanıcılara giriş-çıkışının yapılmasını, mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtların tutulmasını, alınan malzemenin kontrolünün ve depolarda saklanılmasının sağlanmasını, yılsonunda da sayım işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Ayniyat kayıtlarının düzgün yapılmasını sağlamak. 

Muhasebe bölümünden gelen her türlü evrakı kontrol etmek.

Yolluk, maaş, diğer harcamaları ile ilgili evrakları düzenlemek, yazışmalarının kontrolünü sağlamak. 

Akademik ve idari personeller ile ilgili her türlü yazışmanın düzenli olarak yapılmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

Fakülteye gelen, giden tüm evraklar ile ilgili işlemlerin sonuçlanmasını sağlamak.

Dekan

Mevcut Personel

Emine TİRYAKİOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

Doğum izninde

(Akademik ve idari personelin her türlü özlük işlemleri ve yazışmalarını takip eder.

Özlük dosyalarını düzenler, akademik personelin görev süresi uzatımını takip etmek, kadro ihtiyaç listesini düzenlemek.)

Dekan

Fakülte Sekreteri

Mevcut Personel

Ebru YAĞIZ

Memur

Fakültenin tüm işlerinin koordinasyonunu sağlamak. 

Akademik ve idari personelin her türlü özlük işlemleri ve yazışmalarını takip eder.

Özlük dosyalarını düzenler, akademik personelin görev süresi uzatımını takip etmek, kadro ihtiyaç listesini düzenlemek.

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu ile ilgili tüm yazışmaların takibi sonuçlandırılmasından sorumludur.

Dekanın görüşme ve kabulleri ile diğer işleri yürütür. 

Dekan

Fakülte Sekreteri

Mevcut Personel

Nargehan ÖZTÜNÇ

Fakülte Sekreteri tarafından verilen yazı işleri ile Dekanlığın Kurum içi ders görevlendirmeleri, Ders Programları, Sınav Takvimleri gibi her türlü yazı işlerini yapar. 

Dekanlıktan Uluslararası İlişkiler, İşletme ve Maliye Bölümüne giden yazılar ile ilgili söz konusu bölüm başkanlıklarınca gereğinin yapılmasını ve bölüm başkanlıklarından gelen cevabi yazıların sonuçlandırılmasını sağlar.

Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) kayıt ve kontrol işlemlerini talimatlara uygun olarak yapar. 

Dekan

Fakülte Sekreteri

Mevcut Personel

Öznur ARSLAN

Fakülte Sekreteri tarafından verilen yazı işleri ile Dekanlığın Kurum içi ders görevlendirmeleri, Ders Programları, Sınav Takvimleri gibi her türlü yazı işlerini yapar. 

Dekanlıktan İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne giden yazılar ile ilgili söz konusu bölüm başkanlıklarınca gereğinin yapılmasını ve bölüm başkanlıklarından gelen cevabi yazıların sonuçlandırılmasını sağlar.

Fakültenin muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gelen ve giden evrakların takibini yaparak işlemleri sonlandırmak.

Bütçe Kanunu ile verilen bütçeye göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca her yıl Fakültenin Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılmasını ve takibini yapar. 

Dekan

Fakülte Sekreteri

Mevcut Personel