SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SBF Dergimizin Birinci Sayısı Çıktı

17.04.2017

EDİTÖR’DEN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde, 2012-2013 eğitim öğretim döneminde lisans eğitimine başlayan Siyasal Bilgiler Fakültesi, “uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, iktisat, işletme ve maliye” bölümlerinden oluşmaktadır ve yeni bir anlayışla akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, ülkemizde siyasi ve idari kurumların etkinliğini ve verimliliğini artıracak düzeyde donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir fakültedir. Temel misyonu, çağdaş bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamı hazırlamak olan üniversitemizin bu hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

Yabancı dil eğitimine de önem veren fakültemizde, hazırlık sınıfları mevcut olup, bazı bölümlerimizde tamamen (% 100 oranında) İngilizce eğitim verilmektedir. Yetkin, öncü ve lider nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Siyasal Bilgiler Fakültesinin, mevcut bölümleri vasıtasıyla iktisadi, siyasi ve idari alanlardaki bilimsel bilgiyi, küresel standartlarda aktararak, donanımlı ve beceri sahibi öğrenciler yetiştirmek, akademik kadroları vasıtasıyla dünya ölçeğinde bilgi üretimine katkıda bulunmak ve üretilen bilgiyi kamu yararı önceliğinde pratiğe dökmek gibi temel amaçları bulunmaktadır. Hususiyetle fakültemizdeki öğrencilerimize bölgeye yönelik saha çalışmaları yaptırılarak ulusal ve uluslararası etkinliklerle küresel siyasetin daha iyi okunup anlaşılması hedeflenmekte ve bu sayede Türkiye’nin ve dünyanın akademik gücünü bu coğrafyada hissettirmeyi temel misyon edinmektedir.

Fakülte yayınları kapsamında bu amaca uygun olarak disiplinler arası anlayışıyla kurulan “Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS) [Journal of Medeniyet Politics (JMP)]” yayın hayatına Ocak 2016’da merhaba dedi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin en genç dergisi olarak yayın hayatına başlayan İSMUS, geçmişten aldığı bilgi ve tecrübe birikimiyle dünyada yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle yakalamayı amaçlamaktadır.

İSMUS, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile uluslararası ilişkiler başta olmak üzere çeşitli disiplinlerin dünyanın faklı bölgeleriyle alakalı yazacakları, yapacakları tüm akademik çalışmaları tek bir çatı altında toplayarak basılı ve soft olarak yayınlamayı hedeflemektedir. İSMUS, bu düşünceden hareketle 6 dille (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve Rusça) hakemli ve uluslararası bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Senede iki kere yayınlanacak olan dergimiz tüm uluslararası indekslerde şimdiden yer alma çalışmalarını başlatarak referans dergisi olmayı hedeflemektedir.

Siyasal Bilgiler sahasında sözü alan tüm akademisyenleri İSMUS’ta buluşmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ahmet KAVAS

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

İSMUS Dergi Editörü

İSMUS Dergisi'nin jenerik sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.