FACULTY of POLITICAL SCIENCE

Heads of Departments

Assoc. Prof.  Cevdet KIZIL

Head of Department of Business Administration

Assoc. Prof. Cevdet KIZIL

E-Mail: cevdet.kizil@medeniyet.edu.tr

Telephone: 216 280 2752

Prof.  Fatih SARIOĞLU

Head of Department of Public Finance

Prof. Fatih SARIOĞLU

E-Mail: fatih.sarioglu@medeniyet.edu.tr

Telephone:

Prof.  Özden Zeynep OKTAV

Head of Department of International Relations

Prof. Özden Zeynep OKTAV

E-Mail: zeynep.oktav@medeniyet.edu.tr

Telephone: 0 216 280 25 03

Prof.  R. Ferda HALICIOĞLU

Head of Department of Economics

Prof. R. Ferda HALICIOĞLU

E-Mail: ferda.halicioglu@medeniyet.edu.tr

Telephone: 216 280 2528

Prof.  Hamza ATEŞ

Head of Department of Political Science and Public Administration

Prof. Hamza ATEŞ

E-Mail: hamza.ates@medeniyet.edu.tr

Telephone: 216 280 2505