Siyasal Bilgiler Fakültesi

2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders İşleme Usul ve Esasları

31.08.2021

 • 2021–2022 eğitim–öğretim yılı GÜZ döneminde üniversitemizde lisans ve lisansüstü dersleri, her program için en fazla %40’ı tamamen uzaktan öğretim yoluyla; kalan %60’ı ise tamamen yüz yüze ya da harmanlanmış (eşzamanlı olacak şekilde, yüz yüze ve uzaktan öğretim yoluyla) öğrenme modeli kullanılarak yapılacaktır. Uzaktan öğretim yoluyla ve yüz yüze+uzaktan öğretimle (harmanlanmış) verilecek derslerin tamamında Zoom video konferans programı kullanılacaktır. Bu dersler Üniversite’nin kurumsal Zoom hesapları kullanılarak gerçekleştirilecektir.

 • Hangi derslerin tamamen yüz yüze, uzaktan öğretim veya yüz yüze+uzaktan öğretim yoluyla yapılacağı Dekanlıklar ve Müdürlükler tarafından ayrıca duyurulacaktır. 

 • Yüz yüze yapılacak derslerde, derslerin sosyal mesafe kuralları doğrultusunda yapılabilmesini yönetmek amacı ile öğrencinin Madde 13’de belirtilen öğrenim yönetim sistemi üzerinden önceden katılım kaydı yapmasına imkan sağlanacaktır.

 • Tıp Fakültesi’nin laboratuvar uygulama dersleri yüz yüze gerçekleştirilecek olup, 4, 5 ve 6. dönem sınıfların tüm dersleri yüz yüze olarak verilecektir.

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Uygulamalı Mesleki derslerinin Dekanlıkça belirlenecek olanları yüz yüze olarak verilecektir.

 • Diş Hekimliği Fakültesi’nin Uygulamalı preklinik/fantom dersleri yüz yüze olarak verilecektir.

 • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin uygulamalı derslerinin Dekanlıkça belirlenecek olanları yüz yüze olarak verilecektir.

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, uygulamalı derslerin klinik uygulamaları (İl Sağlık Müdürlüğü’nün onayına bağlı olarak) ve laboratuvar uygulamaları yüz yüze yapılacaktır. 

 • Madde 4, 5, 6, 7 ve 8’de belirtilenlerin dışında kalan uygulamalı dersler, uzaktan (çevrimiçi) veya Harmanlanmış öğrenme modeline göre gerçekleştirilecektir.

 • Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı derslerinin Müdürlükçe belirlenecek olanları yüz yüze olarak verilecektir.

 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün uzaktan (çevrimiçi) verilenler dışındaki dersleri yüz yüze yapılacaktır. 

 • 2021–2022 Eğitim–Öğretim yılı güz döneminde Üniversitemiz’de gerçekleştirilecek olan derslerde öncelikli olarak Edmodo öğrenme yönetim sistemi kullanılacaktır. Bunun dışında, öğretim elemanının bölüm başkanlığına bildirmesi kaydıyla, Google Classroom ve/veya KEYPS öğrenme yönetim sistemlerini de kullanabilecektir. Öğrenciler, öğretim elemanının kullandığı öğrenme yönetim sistemi içerisinde oluşturduğu sınıfa katılmak zorundadır. 

 • Verilen derslerin Bologna bilgi sistemi içerisinde yer alan detayları (örneğin; dersin amacı, kazanımları, haftalık konular, okuma önerileri ve kaynaklar, ölçme-değerlendirme süreci), akademik dönem başında ÖBS, e-posta veya öğrenme yönetim sistemi (Edmodo, Google Classroom, KEYPS) üzerinden izlence ya da link şeklinde öğrencilerle paylaşılacaktır.

 • Tüm derslerde devam zorunluluğu mevcuttur. Öğrencilerin derse devam durumu, yüz yüze derslere katılanlar için imza föyü, uzaktan (çevrimiçi) katılanlar için kurumsal Zoom hesabında yer alan ders devam raporları incelenerek tespit edilecektir. Derse uzaktan (çevrimiçi) katılan öğrencilerin öğretim elemanının taleplerini (öğrencinin soruya cevap vermesi, mikrofonunu açması, kamerasını açması vb.) yerine getirme yükümlülüğü vardır. Öğretim elemanının talebini yanıtsız bırakan öğrencinin, derse bağlanmış olmasına rağmen, derste mevcut olmadığı değerlendirilecektir.

 • Yüz yüze yapılan derslerde sosyal mesafe kuralları dikkate alınacak olup, dersler öğrenci sayısının Covid–19 salgın önlemleri kapsamında belirlendiği seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilecektir. Dersin öğretim elemanı sınıfta sosyal mesafeyi sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Bu kapsamda dersi alan öğrencilere öğrenme yönetim sistemi üzerinden tercihi sorularak, dersi uzaktan (çevrimiçi) ya da yüz yüze takip etmek isteyen öğrencilerin listesi oluşturulacaktır. Derse yüz yüze katılma sayısının sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek orana ulaşması durumunda, ilgili dekanlık ve müdürlük tarafından dersin birden fazla şube açılarak yürütülmesi hususu değerlendirilecektir. 

 • Yüz yüze yapılan derslere katılmak için aşı sertifikasına sahip olunması ve bunun ibraz edilmesi, aşı sertifikasının olmaması durumunda son 3 gün içerisinde yapılmış olan PCR testinin ibraz edilmesi zorunludur.

 • Derslere uzaktan (çevrimiçi) katılan öğrenciler Zoom video konferans programına gerçek ad ve soyadları ile giriş yapacaklardır.

 • Uzaktan (çevrimiçi) verilen derslerin video, ses ve görüntü kayıtlarının alınması, herhangi bir fiziksel ya da dijital ortamda ya da sosyal medya platformunda paylaşılması ya da tedavüle sokulması, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin kişisel verilerinin ihlaline sebep olacağı için paylaşım yapan kişi ya da kişiler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hem işlem yapılacaktır.