Siyasal Bilgiler Fakültesi

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş, ÇAP-Yan Dal Başvuru Sonuçları

31.08.2022

2022-2023 Kurumiçi, Kurumlararası ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek madde-1) Yatay Geçiş Sonuçları

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemize Kurumiçi Yatay Geçiş, Kurumlararası Yatay Geçiş ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek madde-1) Yatay Geçiş yapmak isteyen Öğrencilerin başvuru sonuçlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

Kurumiçi Yatay Geçiş Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek madde-1) Yatay Geçiş Sonuçları

2022-2023 Çift Anadal (ÇAP) / Yan Dal Başvuru Sonuçları

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz Çift Ana Dal(ÇAP) / Yan Dal Programlarına yapılan başvuru sonuçlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÇAP Sonuçları

Yandal Sonuçları

ÇAP/ Yandal Ders Planları için tıklayınız.

Önemli Not: Anadal Programı Türkçe program olup, %100 İngilizce ÇAP Programına kabul alan öğrenciler, kabul aldıkları programın 240 AKTS’lik lisans müfredatına tabi olacaklardır.

Ders Saydırma ve İntibak Talebinde Bulunacak Öğrencilere Bilgilendirme

Kaydını tamamlayan öğrenciler “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ders Saydırma ve İntibak Esasları” (https://siyasalbilgiler.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar-ve-mevzuat/mevzuat) gereğince 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılı ders kayıtlarının ilk günü mesai bitimine kadar ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Dilekçe ekinde intibakı yapılması talep edilen derslerin,

  1. Ders Planı (T-U-L-AKTS bilgilerinin yer aldığı),
  2. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
  3. Not Çizelgesi (Transkript),
  4. Not Çizelgesinde (Transkript) sayısal eşdeğerliği belirli olan ders notları (AA/BA/CB.. vb.) dışında geçer harf notu (M, MU, YT, P, G, S vb.) yer alıyor ise daha önceki üniversitesinden alınan derslerin sayısal notlarını gösterir belge,
  5. İntibak yapılması talep edilen dersleri gösterir liste (EK-3),
  6. Daha önce eğitim gördüğü yükseköğretim kurumunun lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde yer alan harf notlarının sayısal karşılıklarının bulunduğu sayfa,
  7. Dilekçe ekleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe çevirileri,

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli/mühürlü veya E-imzalı olması gerekir.

Dilekçe

EK-3