Siyasal Bilgiler Fakültesi

Azami Öğrenim Süresini Doldurduğundan İlişiği Kesilen/Kesilecek Öğrencilerimize Duyuru

16.12.2021

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini doldurduğundan ilişiği kesilen/kesilecek öğrencilerin başarısız oldukları tüm dersler (daha önce alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler de dahil) için ek sınav hakkı tanınmıştır.

Fakültemiz öğrencilerinden azami süresini doldurduğu için ilişiği kesilen ya da kesilecek olan öğrencilerimizin 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulanan öğrencilerimiz aşağıdaki tarihlerde yüzyüze gerçekleşecek sınavlara katılabileceklerdir.   

 

EK SINAVLAR 

GÜZ YY. DERSLERİNİN

SINAV TARİHLERİ

BAHAR YY. DERSLERİNİN SINAV TARİHLERİ

I. Sınavlar 

01-05 Şubat 2022

07-11 Şubat 2022

II. Sınavlar

28 Şubat-04 Mart 2022

07-11 Mart 2022

Sınav Programları için Tıklayınız.    

İktisat Bölümü

  1. Ek Sınav
  2. Ek Sınav

Uluslararası İlişkiler Bölümü

  1. Ek Sınav
  2. Ek Sınav