Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimleriyle İlgili Bilgilendirme

11.11.2021

Üniversitemiz “Öğrenci Konseyi Yönergesi”nin 23. maddesinde “……. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüme kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az % 60’ının, takip eden hafta içinde aynı gün ve saatte yapılacak ikinci turda ise en az % 50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz” denilmektedir. 

2021-2023 Dönemi Fakültemiz Bölümlerine öğrenci temsilcisi seçimlerinde; 

  • Birden fazla adayı bulunan Uluslararası İlişkiler Bölümünde bölüme kayıtlı öğrencilerin %60’ı; 

  • Tek adayı bulunan diğer bölümlerimizde ise seçime katılan öğrencilerin salt çoğunluğu gözetilerek seçimler sonuçlandırılacaktır.

  • Tüm bölümlerimizin öğrenci temsilcileri ilk oylamada belirlenmesi durumunda Fakültemiz web sayfasındaki https://siyasalbilgiler.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular/2021-2023-donemi-siyasal-bilgiler-fakultesi-bolum-ogrenci-temsilcisi-basvurulari  duyuruda yer alan takvimde olduğu gibi Bölüm Öğrenci Temsilcileri 15.11.2021 tarih, saat 12:00-13:00 aralığında Fakülte Öğrenci Temsilcisi’ni belirlemek üzere Güney Kampüs B Blok 2. Kattaki Fakültemiz Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.  


Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Temsilcisi seçiminin ilk oylamasında %60 barajı sağlanamadığı takdirde;

  • 2. Tur Seçim 15.11.2021 tarihinde 13:00-18:00 saat aralığında, 

  • 3. Tur Seçim 16.11.2021 tarihinde 09:00-13:00 saat aralığında Güney Kampüs B Blok 2. katında yer alan Fakültemizin belirlediği alanda yapılacaktır.

  • Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Temsilcisi belirlenmesi sonrasında tüm bölümlerimizin öğrenci temsilcileri 16.11.2021 tarihinde saat 14:00’da Fakülte Öğrenci Temsilcisi’ni belirlemek üzere Güney Kampüs B Blok 2. Kattaki Fakültemiz Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.  

Tüm öğrencilerimizin bilgilerine sunulur.