Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ders Saydırma ve İntibak İşlemleriyle İlgili Bilgilendirme

25.08.2022

Fakültemizde ders saydırma ve intibak işlemleri “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ders Saydırma ve İntibak Esasları” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

“İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ders Saydırma ve İntibak Esasları”na buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz;

Ders saydırma ve intibak başvurularını güz yarıyılındaki ders kayıtlarının ilk günü mesai bitimine kadar (DGS ile kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 1 hafta içerisinde) ilgili bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapar. Dilekçe ekinde intibakı yapılması talep edilen derslerin,

  1. Ders Planı (T-U-L-AKTS bilgilerinin yer aldığı),
  2. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
  3. Not Çizelgesi (Transkript),
  4. Not Çizelgesinde (Transkript) sayısal eşdeğerliği belirli olan ders notları (AA/BA/CB.. vb.) dışında geçer harf notu (M, MU, YT, P, G, S vb.) yer alıyor ise daha önceki üniversitesinden alınan derslerin sayısal notlarını gösterir belge,
  5. İntibak yapılması talep edilen dersleri gösterir liste (EK-3),
  6. Daha önce eğitim gördüğü yükseköğretim kurumunun lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde yer alan harf notlarının sayısal karşılıklarının bulunduğu sayfa,
  7. Dilekçe ekleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise belgelerin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe çevirileri,

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli/mühürlü veya E-imzalı olması gerekir.

* ÇAP ve Yandal Programlarına kayıtlı öğrenciler anadal programlarında alıp başarılı oldukları derslerden ÇAP/Yandal programlarında yer alan aynı isim ve içerikli derslerin intibakları için başvurularını her eğitim öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda ilgili bölüm başkanlığına yapar.

** Başka üniversitenin Yaz Okulunda ders alan öğrenciler intibak başvurularında;

  1. Dersi alabileceklerine dair daha önce Bölümlerinden uygun almış oldukları “Yaz Okulu Talep Formu”nu
  2. Aldıkları dersin/derslerin notunu gösterir ilgili Üniversitenin vermiş olduğu not durum belgesini
  3. Dersi aldıkları Üniversitenin ilgili derse ait ders içeriklerini eklemeleri gerekmektedir. 

Başvurularda doldurulacak formlar:

Dilekçe

EK-3 Ders İntibak Formu