SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmak İçin Fakültemize Başvuruda Bulunan Öğrencilerin Değerlendirme Sonuçlar

20.11.2018

Siyasal Bilgiler Fakültesinde kısmi zamanlı olarak çalışmak için başvuruda bulunan öğrencilerin başvuru evrakları incelenmiş olup, inceleme sonucunda asil ve yedek olarak belirlenen öğrenciler aşağıda sıralanmıştır.

Asil         

Fatih Tezci

Yedek     

Fatma Sara Çağlayan