Siyasal Bilgiler Fakültesi

Örgün Olarak Açılacak Derslere İlişkin Duyuru

28.09.2020

2020-2021 Güz döneminde örgün olarak açılacak derslerde uygulanacak kurallar aşağıdaki şekildedir:

1. Örgün derslere kayıtlı öğrencilerin HES kodu almaları gerekmektedir.
2. Örgün  derslerin öğrenci kotası 20 (yirmi)’dir. En az 10 kişi seçmediği takdirde, örgün ders açılmayacaktır. 
3. Örgün dersler ayrıca uzaktan verilmeyecektir.
4. Örgün  derslere %70 devam zorunluluğu mevcuttur.
5. Örgün derslerin sınavları da örgün  yapılacaktır.
6. Örgün derslere maske ile katılmak zorunludur.