Siyasal Bilgiler Fakültesi

Lisansüstü

Fakültemize bağlı olarak üniversite enstitüsü bünyesinde aşağıdaki programlar yürütülmektedir;

Doktora;

- İktisat 

- Uluslararası İlişkiler

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Tezli Yüksek Lisans;

- İktisat

- İşletme

- Kamu Maliyesi

- Kamu Yönetimi

- Uluslararası İlişkiler

Tezsiz Yüksek Lisans;

- İşletme

- Kamu Yönetimi

- Uluslararası İlişkiler

- Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi

- Yönetim Ekonomisi

Detaylı bilgi için: https://enstitu.medeniyet.edu.tr/tr