SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Sınav Kuralları

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Fakültemizde yapılan sınavların kurallara uygun ve sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen hususlara uyması gerekmektedir:

1- Sınav başlamadan önce bütün öğrenciler (sınavı yapılan dersle ilgili olsun veya olmasın) kitap, defter veya notlarını oturulan sıradan uzak bir yere kapalı biçimde bırakmalıdır.

2- Sınav kâğıtları dağıtılmaya başlandığından itibaren sınav başlamış sayılır. Bu sırada öğrenciler sınavla ilgili olsun veya olmasın hiçbir şekilde kendi aralarında konuşmamalıdır. Öğrenciler arasında kesinlikle silgi, kalem v.s. alış-verişi yapılmamalıdır. Sınav sırasında herhangi bir sorun yaşayan öğrenciler, sınavın huzurunu bozmayacak bir şekilde sınav gözetmeninden yardım talebinde bulunabilirler.

3- Öğrenciler sınav evraklarında ve yoklamada; numara, ad, soyad, imza vb. bilgileri tükenmez kalemle yazmalıdır. Sınav esnasında kalem alış-verişi olmayacağı için her öğrencinin sınav anında yanında tükenmez kalem bulundurması gerekmektedir.

4- Bütün öğrenciler sınava girerken öğrenci kimliklerini yanında bulundurmak zorundadır. Kimliğin kaybolması, unutulması vb. durumlarda, öğrenci işleri bürosundan öğrenci belgesi alınmalıdır. Öğrenci kimlikleri, gözetmenlerin uyarısına gerek kalmaksızın sınav boyunca sıranın üzerinde bulunmalıdır.

5- Sınav gözetmenleri sınav salonundaki işlemlerden sorumlu ve yetkili kişilerdir. Dolayısıyla, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bütün öğrencilerin, sınav gözetmenlerinin uyarı ve talimatlarına uymaları gerekmektedir.

6- Öğrenciler sınav saatinden 10 dk. önce sınavın yapılacağı salonda hazır bulunmalıdırlar. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika hiçbir öğrenci, sınavını tamamlamış olsa da, sınav salonunu terk etmemelidir. Geçerli bir sebepten dolayı sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna geç gelenler sınava alınabilir ancak sınav başladıktan sonra sınav salonundan öğrenci çıkmışsa, sınav salonuna geç gelen öğrenci kesinlikle alınmaz.

7- İlk 15 dakika sonunda sınavdan çıkacak olan öğrenciler sessiz ve sınavın huzurunu bozmayacak bir şekilde binayı terk etmelidir. Sınav devam ederken, koridorlarda kesinlikle öğrenci bulunmamalıdır.

8- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince, sınavlarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve bu fiilleri işleyenlere yardımcı olan öğrenciler sınav salonundan çıkartılır ve durum bir tutanakla ve belgeleri ile birlikte Dekanlığa bildirilir. Dekanlık ilgili öğrenciler hakkında soruşturma başlatır.

9- Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı durumda bulunmalı ve telefonlar görünmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir. Sınav gözetmenleri cep telefonu, ders notları ders kitapları ve diğer eşya ve malzemeleri sınav düzeni için gözetim altına alabilirler.

10- Seçmeli veya alttan/üstten ders alan öğrenciler ile yandal vb. eğitim yapan öğrencilerin sınav çakışması yaşaması durumunda sınavların öncesinde derslerin öğretim üyeleri ile iletişime geçerek (zorunlu dersin sınavına girmeye öncelik vererek) mazeret sınavı talep etmeleri gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize sınav kurallarına uyduğu için teşekkür eder, başarılar dileriz.

DEKANLIK