Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doç. Dr. İsa Yılmaz'ın Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Konulu Semineri

29.12.2023

Doç. Dr. İsa YILMAZ'ın “ Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Söylemlerinin Politik İktisadi Değerlendirmesi” başlıklı sunumu 29 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00’da üniversitemiz Kuzey Kampüs C Blok (Yeni Bina), 7. Kat, Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.

Bütün öğrencilerimizin katılımına açıktır.