Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Tez Sunumları XI

05.10.2021

Fakültemiz Tez Sunumları kapsamında 05 Ekim Salı 14:00-15:00 saatleri arasında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Dr. M. Habib Saçmalı “Sunni-Shiite Political Relations in the First Half of the Eighteenth Century and Early Modern Ottoman Universal Caliphate” başlıklı sunumunu gerçekleştirecektir. Fakülte Toplantı Salonunda yapılacak olan program katılıma açıktır.