SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Kıymetli Öğrenciler,

21. yüzyılın başında Türkiye dünya ülkeleri arasında kendi saygınlığını en üst seviyeye çıkarmıştır. Bunu yaparken ülkemize kazandırılan değerler arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve bünyesindeki İktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme ve Maliye Bölümleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi özel ve kamuya ait alanlarda görev alacak başta yöneticiler olmak üzere her alanda seçkin gençliği yetiştirmeye başladı. 

Ülkemizde ve yurtdışındaki eğitim kurumlarında akademik çalışmalarını tamamlayan öğretim görevlisi kadromuz bilimsel çalışmalarına katkı sağlamakta, sahip oldukları tecrübe ve birikimleriyle yeni nesilleri eğitip onları da bu anlamda yetiştirmeye özen göstermektedir. Sadece öğrenen değil, çevresine duyarlı, dünya tarihine iz bırakan olaylar konusunda yeterli donanıma sahip, güncel konuları sebep sonuç ilişkileri içinde çabuk kavrayıp yorumlayan ve toplumların geleceğine yön verebilecek düşünce ve etkin donanıma sahip gençlik yetiştirilecektir. 

Geçmişteki birikimleriyle yetinmeyip günün şartlarına göre gerekli donanıma sahip olarak kendilerini yenileyebilen eğitim kurumları bilime ve insanlığın ortak mirası medeniyete katkı sağlayabilirler. Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak kendi ülkesinin iç meseleleri ile yoğun ilgilenip farklı kıtalardaki gelişmeleri sıradan haberlerle takip etme alışkanlığını bir tarafa bırakan bir gençliğe talibiz. Zira küresel konularda akademik anlamda bilgi üretip bunları mevcut tecrübe ve birikimlerle birleştirip ilgililerle gerektiği şekilde paylaşmak, kendi sınırlarımız dışında üretilmiş olanları da bir değer ifade ettikleri sürece ülkemize kazandıracak kabiliyette gençliği eğitmeyi hedefiiyoruz. 

Bugün yerel ve uluslararası kuruluşlarda fakültemizin ilgili alanlarında ülkemizi temsil eden yetişmiş insanımızın azlığı basit anlamda dışlanmışlıkla izah edilemez. Yabancı dilleri okuyup, konuşan ve özellikle onlarla akademik hayata yazarak katkı sağlayan gençliği yetiştiren fakülte olacağız. Dünyaya açık, hemen her konuda değişik yaklaşımları anlamak, görüş ayrılıklarını iyi kavramak, en gelişmiş toplumlar ile henüz içinde bulundukları şartlarla hala Ortaçağın bile gerisinde kalan toplumlar arasındaki uçurumu fark edip bu açığın müspet anlamda kapanması için azami gayret edeceğiz. Çeşitliliğe zenginlik olarak değer vermek, çok disiplinli tarzı benimseyip onunla donanmak suretiyle siyasal bilgiler alanında mevcutları arasında düşünce ile eylem ilişkisini gerektiği gibi kurarak kurumsal anlamda en iyilerinden birisi olacağız. Küresel anlamda etkin olabilmenin yolu sadece kendi gençliğini yetiştirerek değil, farklı kültür ve medeniyete sahip coğrafyalardan da öğrencileri, hatta akademisyenleri bünyesinde barındırarak hede ediği kalitede insanı yetiştireceğiz. 

Tüm öğrencilere başarılı ve hayat boyu memnun kalacakları bir eğitim diliyorum.