Siyasal Bilgiler Fakültesi

Tanıtım

Siyasal Bilgiler Fakültesi, ülkemizde siyasi ve idari kurumların etkinliğini ve verimliliğini artıracak düzeyde donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir fakültedir. Temel misyonu, çağdaş bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamı hazırlamak olan üniversitemizin bu hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktır. 

2012-2013 eğitim-öğretim döneminde lisans eğitimine başlayan Siyasal Bilgiler Fakültesi beş bölümden oluşmaktadır. Bölüm kataloglarına ulaşabailmek için lütfen ilgili bölüme tıklayınız.


İktisat

İşletme

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Maliye

Lisans programlarımız kapsamında Maliye bölümünün Türkçe, diğer bölümlerimizin ise  %100 İngilizce ve Türkçe eğitim veren programları mevcuttur. Yetkin, öncü ve lider nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Siyasal Bilgiler Fakültesinin, mevcut fakülteleri vasıtasıyla iktisadi, siyasi ve idari alanlardaki bilimsel bilgiyi, küresel standartlarda aktararak, yetkin ve beceri sahibi öğrenciler yetiştirmek, akademik kadroları vasıtasıyla dünya ölçeğinde bilgi üretimine katkıda bulunmak ve üretilen bilgiyi kamu yararı önceliğinde pratiğe dökmek gibi temel amaçları bulunmaktadır.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
16.12.2020 Tanıtım Katalogu 2020