Siyasal Bilgiler Fakültesi

AB Bakanlığı Ortaklığında "Gençlerle AB Buluşmaları"nı Gerçekleştirdik

01.06.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak 31 Mayıs Pazartesi 14:30-16:00 saatleri arasında “Gençlerle AB Buluşmaları” başlıklı program kapsamında Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI’yı ve değerli Avrupa Birliği Başkanlığı bürokratlarını ağırladık. Türkiye-AB İlişkileri, Erasmus-Gençlik Programları, Avrupa Koleji ve Jean Monnet Burs Programlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer olanaklarının da konuşulduğu program Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK’in de katılımı ile Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Programda Sayın Bakanımız Türkiye-AB İlişkilerinde temel sorunlara değinmiş ve bu sorunları ekonomi, din, coğrafi ve nüfus büyüklüğü, komşularla ilişkiler ve Kopenhag Kriterleri başlıkları üzerinden değerlendirmiştir. Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin temel zorlukların altını çizmekle birlikte, üyeliğin ülkemiz açısından neden gerekli olduğu sorusuna cevap niteliğinde olmak üzere bu üyeliğin gerek AB gerekse de Türkiye nezdinde yaratacağı kazançlara vurgu yapmıştır. İlişkilerde halihazırda varlığını koruyan sorunlara etraflıca değinmiş ve bu sorunların uzun vadede nasıl çözülebileceğine dair verimli öngörülerini paylaşmıştır. Sayın Bakanımız Türkiye-AB İlişkilerine dair öğrencilerimizin sorularını da yanıtlamış ve gençlerin bu süreçte ne derece önemli bir role sahip olduğunu vurgulamıştır. AB Bakanlığı bürokratları ise Erasmus-Gençlik Programları,Avrupa Koleji/Jean Monnet Burs Programları ve Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer olanaklarına değinmişler ve bu fırsatlardan nasıl yararlanılabileceğine ilişkin önemli sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Ülkemizin farklı üniversitelerinden yoğun katılım ile gerçekleştirilen program için başta Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI olmak üzere kıymetli AB Bakanlığı Bürokratlarına, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK'e, Dekanımız Prof.Dr. Hamdi Genç'e, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV'a ve tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz.