Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bahar Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Seminerlerinin İkincisi Gerçekleştirildi

10.05.2023

2022-2023 Bahar Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Seminerlerinin ikincisi, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00’da Siyasal Bilgiler Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu kapsamda Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram tarafından, “Jean-Jacques Rousseau ve Demokrasi” başlıklı bir seminer sunuldu.

Bayram konuşmasına, Batı Felsefesi’nin ve Aydınlanma düşüncesinin en önemli düşünürlerinden biri olan Rousseau’nun çok yönlü kişiliğinden bahsederek başladı. Bu bağlamda, siyasal bir düşünür olmasının yanı sıra bir yazar, filozof, politika ve müzik teorisyeni olarak Rousseau’nun farklı yönlerini dile getirdi.

Bayram konuşmasının devamında, Rousseau’nun politika ve insan üzerine geliştirdiği fikirlere, kavramlara değindi. Bu kapsamda şunları ifade etti: “Rousseau’ya göre, hiç kimse doğuştan köle değildir. İnsan doğa durumunda özgür ve mutludur, “naifliğini/çocuk saflığını” kaybetmemiştir. Ancak doğa durumundan çıkıp kolektif yaşama geçtiğinde insan köleleşir. İnsan uygarlığı ve salt akıl rehberliği, insan üzerinde yozlaştırıcı etki yapar, insanları merhametsizleştirir. Sosyal çevre insandaki “naifliği” yok eder ve onu insansızlaştırır. Bu nedenle bir Toplum Sözleşmesi’ne ihtiyaç vardır.”

Bayram, Rousseau’nun amacının herkesin eşit ve özgür yaşadığı bir toplum düzeni oluşturmak olduğunu belirterek konuşmasını sürdürdü. Bu kapsamda Rousseau için cumhuriyetin en önemli araç olduğunu, temsili demokrasiye eleştirel baktığını ifade ederek şunları dile getirdi: “Rousseau’ya göre, irade devredilemez. Aksi durumda insan köleleşir. Bu nedenle temsil imkansızdır. Çoğulcu, liberal, temsili demokrasiyi ve güçler ayrılığını reddeder. Devletin her alana müdahale ettiği totaliter, çoğunlukçu bir yaklaşımdan yanadır.”

Bayram, son olarak Rousseau'nun genel irade kavramından bahsetti. “Genel irade=Halk=Devlet” eşitliğini ifade ederek şu sözler ile konuya açıklık getirdi:“Rousseau’ya göre, genel irade yanılmazdır, mutlak egemendir, genel iradenin üzerinde bir güç tanımaz.”

Seminer karşılıklı soru-cevap kısmı ile sona erdi.