Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doç. Dr. Gülfer Vural'ın CO2 Emisyonlarını Belirleyen Faktörler Konulu Semineri Gerçekleştirildi

11.12.2023

İktisat bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülfer Vural'ın “Latin Amerika'da CO2 Emisyonlarını Belirleyen Faktörler Konulu Semineri” adlı çalışmasının sunumu 8 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00’da üniversitemiz C Blok 7. Kattaki toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İlgili seminere Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda İktisat bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi GENÇ ve İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk BAL katıldı. Aynı zamanda İktisat bölümünden birçok öğretim üyesi ve öğrencilerimiz iştirak etti. 

VURAL, sunumuna küresel ısınma ve iklim değişikliğinin günümüzde dünyamızın önemli bir problemi olduğunu vurgulayarak başladı. VURAL çalışmasında temel olarak iklim değişikliğinin en önemli faktörlerinden biri olarak görülen sera gazı yayılımının belirleyicilerinden olan karbondioksit emisyonunu incelediğini belirtti. Ardından VURAL çalışmasında 38 OECD ülkesi için 2000-2020 yılları arasında karbondioksit emisyonuna neden olan faktörleri belirlemek için makine öğrenmesi tekniklerini kullandığını ifade etti. Yaptığı analizler sonucunda VURAL, karbondioksit emisyonlarına neden olan temel faktörlerin kişi başına düşen GSYH, yenilebilir elektrik tüketimi, enerji kullanım miktarı, araştırma geliştirme faaliyetleri, nüfus yoğunluğu ve orman miktarı olduğunu dile getirdi. Seminer, VURAL'ın sunumunun ardından gerçekleşen soru-cevap bölümü ile sona erdi.