Siyasal Bilgiler Fakültesi

"Eşitsizlikler Çağında İslam İktisadını Yeniden Düşünmek" Sempozyumu Düzenlendi

25.05.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde 17 Mayıs 2022 tarihinde “Eşitsizlikler Çağında İslam İktisadını Yeniden Düşünmek” adlı sempozyum gerçekleşti. Sabah, öğle ve kapanış oturumu olmak üzere üç oturumdan oluşan sempozyuma Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik de katıldı.

Üniversitemiz Ziraat Bankası Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen sempozyum, saat 10:00’da Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in açılış konuşmasıyla başladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, “Eşitsizlikler Çağında İslam İktisadını Yeniden Düşünmek” başlığının son derece önemli olduğunu ve üzerinde durulması gereken bir çerçeve çizdiğini söyledi ve şunları ifade etti: “Modern dönemin getirmiş olduğu çıkmazın ifadesi sadedinde anlamlı bir konunun belirlenmiş olduğunu ve İslam ekonomisinin yeniden dikkate alınmasıyla insanlığın çıkmazına güzel bir örnek oluşturabileceğini belirtmek isterim. Ancak bütün bunlardan öte “eşitsizlikler çağında” öncelikle gündemi yakından takip etmek, çözüm bulma sürecinde olmazsa olmazımız olmalıdır ve gündemi göz ardı etmememiz gerekir. Sempozyumda yer alan tüm başlıkların çok önemli olduğunu ve konuyla ilgili önemli bir katkı oluşturduğunu düşünüyorum. Daha safahatlı ve detaylı başlıklarda yeniden buluşmayı ümit ediyor ve hepinizi saygı ile selamlıyorum.” dedi ve sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

Ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Genç moderatörlüğünde ve Prof. Dr. Feridun Yılmaz ile Prof. Dr. Mehmet Asutay’ın katılımlarıyla gerçekleşen ilk oturum başladı. İlk olarak Prof. Dr. Feridun Yılmaz “eşitsizlik yaratan bir sistem olarak Kapitalizm ve pandemi tecrübesi” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yılmaz; ana akım iktisat düşüncesini, sermaye birikiminin tezahür biçimlerini ve kapitalizmin tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkilerini ele aldı.

Diğer konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Asutay ise sermaye hareketleri ve gelir dağılımı bağlamında pandemide küresel ekonominin verdiği sınavı değerlendirdi. İslam ekonomisinin sunduğu önerileri katılımcılara aktardı ve iktisat hakkında bilgi sahibi olmanın önemine vurgu yaptı.

Sabah oturumundaki son konuşmacı olan Melikşah Utku ise Türkiye’de İslami bankacılık, finans yönetimi ve iktisadi kalkınmaya yönelik potansiyel katkılar üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmacılar, oturumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yemek molasının ardından sempozyumun öğleden sonraki oturumu Doç. Dr. Faruk Bal moderatörlüğünde başladı. İlk olarak sözü Prof. Dr. Ahmet Faruk Aslan devraldı ve “Türkiye’de sosyal eşitsizlikler ve İslam İktisadı Kurumları geliştirmenin önemi” hakkında konuştu.

Öğleden sonraki oturumun ikinci konuşmacısı Dr. Hakan Kalkavan, ekonomik eşitsizlik ve sosyo- ekonomik refah bağlamında İslami Finans ile İslam Ekonomisini karşılaştırarak sunumunu gerçekleştirdi. Son konuşmacı olan Dr. Harun Şencal ise gelişen küresel finansal piyasalarda fıkhın dinamik olarak çözüm üretmesi konusunda sunum yaptı.