Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Bölümü TÜBİTAK Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizinde En İyiler Arasında Yer Aldı

01.06.2023

TÜBİTAK 2023 yılı için “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmelerine imkan tanıyan raporda İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü yetkinlik açısından karşılaştırmalı olarak en iyi iktisat bölümleri arasında yer aldı.

Bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürükalite ve hacim olmak üzere iki ana gösterge temelinde gerçekleştirildi. Çalışmada toplamda % 60 ağırlığa sahip olan 7 kalite göstergesine yer verildi. Bunlar; dünyaya görece bağıl atıf etkisi; üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayısı; akademisyenlerin araştırma verimliliği; ARGE ve yenilik projelerinin niteliği; patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı ve uluslararası işbirlikleri ile ülkemizin/üniversitenin uluslararasılaşmasına katkısı hususlarına yönelik göstergelerdir. Puanlamada ayrıca %40 ağırlığa sahip olan 4 hacim göstergesine yer verildi. Bunlar; dünyadaki bilgi birikimine katkı, Türkiye’de o alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin ilgili üniversitede yer alma payı, ARGE ve yenilik proje hacmi, üniversitenin ilgili alandaki Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksidir. Bu göstergelerden yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre bir alanda en yüksek kalite puanı 60 olurken, en yüksek hacim puanı 40 olmaktadır.

Aşağıdaki grafik İktisat alanında üniversitelerin aldığı kalite ve hacim skorlarını göstermektedir. Kalite ve hacim eksenlerinde yer alan ve kesişen çizgiler ortanca değerleri göstermektedir. İktisat grafiğinde kalite göstergesinin ortanca değeri 20 iken, hacim göstergesinin ortanca değeri 10’un biraz altındadır. Bu grafikte ortanca değer üzerinde yer alan üniversiteler ilgili kategoride görece daha iyi bir durumda olan üniversitelerdir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat bölümü kalite göstergesinde açık ara en iyi kalite puanına sahiptir. Hacim göstergesinde ise en yüksek 11. hacim puanını elde etmiştir. Bu sonuçlar İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat bölümünün yetkinlik açısından karşılaştırmalı olarak en iyi iktisat bölümleri arasında yer aldığını bilimsel olarak ortaya koymaktadır.

TÜBİTAK tarafından yayınlanan Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.