Siyasal Bilgiler Fakültesi

Türkiye’de Sivilleşme, Demokrasi ve Özgürlükler Paneli Gerçekleştirildi

24.05.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nce 24 Mayıs 2022 tarihinde Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Konferans Salonu’nda "Türkiye’de Sivilleşme, Demokrasi ve Özgürlükler” başlıklı panel düzenlendi. Saat 13.30’da başlayan panele “Sivilleşen ve Modernleşen Türkiye’de Hak ve Özgürlükler” başlıklı konuşması ile Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, “Türkiye’de Gelişen ve Değişen Demokrasi ve Bürokrasi İlişkisi” başlıklı konuşması ile Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram ve “Türkiye’de Demokrasi Süreci Üzerine Anayasal Politik Değerlendirmeler” başlıklı konuşması ile Prof. Dr. Haluk Alkan katılım gösterdi. Moderatörlüğünü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alim Yılmaz’ın gerçekleştirdiği panelin açılış konuşması Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Bülbül tarafından gerçekleştirildi.

Panelde öncelikle temel hak ve özgürlükler, demokrasi bürokrasi ve sivilleşme kavramları üzerinde duruldu ve Türkiye’nin demokrasi tecrübesine dair değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’deki temel hak ve özgürlüklerin gelişimine, demokrasi ve bürokrasi arasındaki ilişkiye, bu ilişkinin demokratik kurumlar üzerindeki etkisine ve Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine dair yapılması gerekenler değerlendirildi. Bu hususta son yıllarda yapılan siyasi ve hukuki çalışmalar öne çıkarılarak değerlendirmeler genişletildi. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin karar verme süreçlerindeki etkinliği ve kuvvetler ayrılığı bağlamında nasıl anlaşılması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılarak tartışma ilerletildi. Böylece panelde, Türkiye’nin sivilleşme, demokratikleşme ve özgürlük alanındaki “durum değerlendirilmesi” yapılarak Türkiye’nin demokratikleşme gündemi tüm hatlarıyla tartışılmış oldu.

Panel soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı.