Siyasal Bilgiler Fakültesi

Üniversitemiz 45 Farklı Ülkeden Katılımcıyı EAMMIS’de Konuk Etti

23.03.2021

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Dijital Çağda Yapay Zeka Sistemleri ve Nesnelerin İnterneti temalı EAMMIS (European, Asian, Middle Eastern, North African Conference on Management & Information Systems) 2021 Konferansı 19-20 Mart tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bridge Foundation iş birliği ile organize edildi. 45 farklı ülkeden katılımcı ile online şekilde yürütülen konferansta iki gün boyunca toplamda 10 ayrı oturum gerçekleştirildi. Dr. Arafat Salih Aydıner’in koordinatörlüğünde yürütülen konferansın organizasyon ve planlamasında Siyasal Bilgiler Fakültesi araştırma görevlilerinden Sercan Pekel, Zehra Özsürünç ve İsmail Canöz yer aldı.

Bahreyn-Ahlia Üniversitesi’nden Dr. Anjum Razzaque ve Dr. Abdalmuttaleb Al-Sartawi’nin oturum başkanlığını gerçekleştirdiği konferansta George Washington Üniversitesi’nden Prof. Michael Stankowsky, Portsmouth Üniversitesi’nden Prof. Khaled Hussainey ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Arafat Salih Aydıner, konferansın 1. gününde; Hamad Bin Khalifa Üniversitesi’nden Prof. Ahmet Faruk Aysan, Mühendislik Yönetimi ve Araştırma Enstitüsü (Prestige Institute of Engineering Management and Research)’nden Prof. Manojkumar Deshpande ve Dr. Jolly Masih ise konferansın 2. gününde açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmaları sonrasında, Dijital Çağda İnovasyon, Sürdürülebilir Teknolojiler için Endüstri 4.0 Yönetimi, Dijital Çağlarda AI ve IoT için Blockchain, DLT ve Fintech kullanımı, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti ile Siber Güvenlik ve Gizliliğin Rolü, Beşinci Sanayi Devrimi: Fikirlerin İnterneti konularının ele alındığı oturumlara geçildi.

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Genç, İşletme Bölümü’nden Dr. Fatih Yiğit, Biyomühendislik bölümünden Dr. M. Erkan Karabekmez oturum başkanı olarak konferansa katıldılar. 

Üniversitemizden bildiri ile konferansa katılan akademisyenlerimiz aşağıda yer alan konu başlıklarıyla sunumlarını gerçekleştirdiler:

•             İşletme bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Arafat Salih Aydıner ve danışmanlığını yürüttüğü tez öğrencisi Burak Kubilay: “A research for computerized maintenance management system and predictive maintenance investments in Turkish industry”

•             Uluslararası İlişkiler bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalından Doç. Dr. İsmail Ermağan: “Worldwide Artificial Intelligence studies with a comparative perspective: How ready is Turkey for this revolution?”

•             Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü Mahalli İdareler ve Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan Oktay ve Doktora öğrencisi Başar Ataç: “A New Perspective on Decision Making and Coordination in Smart City Projects”

•             İşletme Bölümü Muhasabe-Finans Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İsmail Canöz: “An exploration into the posture of Robo-Advisor globally”

Toplam 47 bildirinin sunulduğu konferansın sonunda, oturum başkanlarının oyları ile en iyi 5 bildiri seçilerek takdim edildi. Dr. Arafat Salih Aydıner ve tez öğrencisi Burak Kubilay’ın bildirisi en iyi 5 makaleden birisi seçildi.