Siyasal Bilgiler Fakültesi

"Yüzüncü Yılında Cumhuriyetin Politik Psikolojisi" Sempozyumu Düzenlendi

09.06.2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Yüzüncü Yılında Cumhuriyetin Politik Psikolojisi” Sempozyumu 5 ve 6 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Sempozyumun başlangıcı 5 Haziran tarihinde Üniversitemiz Ziraat Bankası Konferans Salonunda yapıldı. İki ana oturumdan ve eş zamanlı düzenlenen altı oturumdan oluşan sempozyumda, Politik Psikoloji alanında yapılan çok sayıda değerli çalışmaya yer verildi. Sempozyum, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak’ın akademik açılış konuşmasının ardından akademik oturumlara geçildi. İlk oturum üniversitemizin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alim Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı “Cumhuriyet ve Demokrasi” başlığıyla gerçekleştirildi. İlk olarak Prof. Dr. Ömer Çaha “Cumhuriyet, Demokrasi ve Sivil Toplum” konulu bir sunum yaptı. Oturum Prof. Dr. Hayrettin Özler’in “Cumhuriyetin Politik Psikolojik Temelleri” başlıklı sunumu ile devam etti. Konuşmacılar, oturumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Öğle arasının ardından “Cumhuriyet ve Siyasal Gelenek” başlıklı ikinci ana oturum, üniversitemizin Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Genç moderatörlüğünde başladı. Oturumda ilk olarak Prof. Dr. Bengül Güngörmez’in “Politik Psikoloji Açısından Cumhuriyet ve Öncesi” başlıklı sunumu yer aldı. Oturumun ikinci konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üyesi Barış Aydın, “Cumhuriyet Döneminde Kamusal Kültür ve Reaksiyonlar” başlıklı bir sunum yaptı. Son konuşmacı olan Dr. Öğr. Üyesi Elnur İsmayıl’ın sunumu ise “Tarihi Gelişmeler Işığındaki Türk Dış Politikası” başlığına sahipti. Oturum soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Yapılan eş zamanlı oturumların her biri, politik psikoloji alanının sınırlarına dahil olan farklı konulara odaklandı. Bu oturumların ilk ikisi, sempozyumun ikinci ana oturumu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Mesut Malik Yavuz moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturum “Politik Psikoloji Tartışmaları” üzerineydi. Prof. Dr. Ahmet Uysal moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda ise “Cumhuriyet Tarihinde Türk Dış Politikası” konulu sunumlar yer aldı.

Kısa bir aradan sonra başlayan iki eş zamanlı oturumdan birisi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Erdal Okutan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumda katılımcılar “Cumhuriyetin Hafızasında Modernleşme” konulu sunumlar yaptı. Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda ise katılımcılar “Cumhuriyet Tarihinde Dış Politika Meseleleri” konusunu ele aldı.

Sempozyumun üniversitemizde gerçekleşen ilk günü, kısa bir aranın ardından başlayan iki eş zamanlı oturum ile tamamlandı. Prof. Dr. Faruk Bal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumun içeriği “Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Pratiği” hakkındaydı. Diğer oturumda ise “Türk Siyasal Yaşamı” hakkında sunumlar yapıldı.

Yoğun ve verimli geçen ilk günün ardından sempozyum, ikinci gününde İstanbul Üniversitesinde devam etti. İkinci günün programı saat 10:00’da, Vakur Versan Toplantı Salonunda İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Ardından Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram’ın moderatörlüğünü yaptığı “Cumhuriyetin Politika Psikolojisi ve Siyasal Kültür” başlıklı ana oturum gerçekleştirildi. Oturum Prof. Dr. Cengiz Erişen’in “Türkiye’de Politik Psikoloji Literatürü” başlıklı sunumu ile başladı ve Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın “Türkiye’nin Politik Psikolojisi” başlıklı sunumu ile devam etti.

Öğle arasının ardından Prof. Dr. Emine Zeynep Suda’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Cumhuriyet Tarihinde Kadına Dair Tartışmalar” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Bu oturum ile eş zamanlı olarak başlayan “Cumhuriyet Döneminde Kentleşme” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Hikmet Kırık yaptı.

Kısa bir aranın ardından sempozyumun son iki eş zamanlı oturumu başladı. Bunlardan biri Prof. Dr. Zeynep Özden Oktav’ın moderatörlüğünü yaptığı “Cumhuriyet Tarihinde Türk Dış Politikası II” başlıklı oturumdu. “Cumhuriyet Döneminde Göç” başlıklı diğer oturum ise Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Yüzüncü Yılında Cumhuriyetin Politik Psikolojisi Sempozyumu, politik psikoloji alanında çalışan akademisyenlerin bir araya gelip çalışmalarını sunduğu iki günlük yoğun bir programın ardından sona erdi.